Gizlilik Politikamız

ECF MÜHENDİSLİK ENERJİ TAAH. DAN. LTD. ŞTİ. olarak müşterilerimizin, tedarikçilerimizin , çalışanlarımızın ve çalışan adaylarımızın verdiği tüm bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemiştir:

ECF MÜHENDİSLİK ENERJİ TAAH. DAN. LTD. ŞTİ. müşterilerinin verdiği tüm bilgilerin gizliliğini korumak

amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemiştir:

• Müşterilerimizden sadece ürün/hizmet başvuruları ile ilgili olan ve kendilerine hizmet sunabilmemiz için gerekli

gördüğümüz bilgileri talep ederiz.

• Müşterilerimizin güvenliği ve www.ecfmuhendislik.com.tr üzerinden giriş yapılan bilgilerin gizliliğini korumak

ECF MÜHENDİSLİK ENERJİ TAAH. DAN. LTD. ŞTİ. nin sisteminin ve altyapısının en güvenilir seviyede

tutulmasını sağlayacak bütün önlemler alınmıştır.

• Müşterilerimizin www.ecfmuhendislik.com.tr adresine ürün/hizmet başvurusu ve bilgi güncelleme amaçlı

girmiş oldukları bilgilerin diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenmesini engellemek için gerekli bütün

önlemler alınmıştır.

• Müşterilerimizin şirketimiz ile paylaştığı bilgilere izinsiz ulaşım, ECF MÜHENDİSLİK ENERJİ TAAH. DAN.

LTD. ŞTİ. personeli de dahil olmak üzere kısıtlanmıştır. Söz konusu bilgiler müşterilerimizin onayı dışında ya

da yasal bir yükümlülük altında bulunulmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile

paylaşılmaz.

• ECF MÜHENDİSLİK ENERJİ TAAH. DAN. LTD. ŞTİ.’nin destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla

çalışması durumunda, bu firmaların şirketimiz gizlilik standartlarına ve şartlarına uymaları sağlanır.

• Gizlilik Politikamız ’da yer alan taahhütlerimiz yalnızca www.ecfmuhendislik.com.tr adresimiz için geçerli

olup, www.ecfmuhendislik.com.tr de linkleri verilen diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Söz konusu diğer

web sitelerinin kullanımında o sitelere ait gizlilik politikası ve kullanım şartları geçerlidir.

• ECF MÜHENDİSLİK ENERJİ TAAH. DAN. LTD. ŞTİ. www.ecfmuhendislik.com.tr adresi üzerinden reklam,

banner, içerik veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik

politikaları, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi/manevi zarar ve

kayıplardan sorumlu değildir.

• Gerek www.ecfmuhendislik.com.tr de linkleri verilen diğer web sitelerindeki, gerekse de diğer internet

sitelerine bağlantıların riski, kullanıcıya aittir. Bu sitelerde verilen bilgilerin doğruluğu ile bu sitelerden verilen

diğer bağlantıların ECF MÜHENDİSLİK ENERJİ TAAH. DAN. LTD. ŞTİ.’ tarafından araştırılmamış ve

doğrulanmamıştır.

Genel Kullanım Şartları ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

www.ecfmuhendislik.com.tr internet sitesine girmekle aşağıda belirtilen şartları kabul etmiş olursunuz.

Bu nedenle öncelikle “Genel Kullanım Şartları ve Sorumluluğun Sınırlandırılması” ile ilgili aşağıda belirtilen şartları

dikkatle okumanızı rica ederiz.

Belirtilen şartları kabul etmiyorsanız lütfen ECF MÜHENDİSLİK ENERJİ TAAH. DAN. LTD. ŞTİ.. İnternet Sitesi’ni

ve herhangi bir sayfasını kullanmayınız, ürün ve hizmet başvurusunda bulunmayınız.

• Bu internet sitesinde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, tescilli

marka, patent, fikri ve diğer mülkiyet hakları ECF MÜHENDİSLİK ENERJİ TAAH. DAN. LTD. ŞTİ.’ye aittir.

Herhangi bir kişi/kuruluş, önceden ECF MÜHENDİSLİK ENERJİ TAAH. DAN. LTD. ŞTİ. nin yazılı iznini

almaksızın, bu internet sitesinin belirli bir kısmını başka bir web sitesinde veya sair yerde kullanamaz veya

başka bir web sitesinden bağlantı kuramaz.

• Bu internet sitesinde verilen her türlü bilgiler ve materyaller “olduğu gibi”, “mevcut olduğu şekilde”

sağlanmaktadırlar. ECF MÜHENDİSLİK ENERJİ TAAH. DAN. LTD. ŞTİ.bu bilgilerin doğruluğunu ve

yeterliliğini garanti etmemekte olup, bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle doğabilecek her türlü

sorumluluğu açık bir şekilde reddetmektedir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi;

mülkiyet, satılabilirlik ve/veya belirli bir amaç için uygunluğa ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı

kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

• İşbu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur,

işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve/veya sistem arızası gibi sebeplerle ortaya çıkan

doğrudan ya da dolaylı zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve

ziyandan, ECF MÜHENDİSLİK ENERJİ TAAH. DAN. LTD. ŞTİ. veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan

olasılığından haberdar olsalar dahi, sorumlu değildirler.

• ECF MÜHENDİSLİK ENERJİ TAAH. DAN. LTD. ŞTİ. bu internet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri,

sayfaları, bilgileri, görsel unsurları ve burada yer alan şartları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme

hakkını saklı tutar.

• Bu internet sitesinin belirli bölüm ve sayfalarında yukarıda belirtilenlere ek şartlar öngörülmüş olabilir. Burada

belirtilen genel şartlar ile ek şartlar arasında çelişki olması halinde ilgili bölüm ve sayfaya ilişkin ek şartlar

uygulanır.

• Bu internet sitesinin kullanımından doğacak ihtilaflarda, kanunlar ihtilafına ilişkin hükümleri dikkate

alınmaksızın Türk Hukuku uygulanır. İhtilafların hallinde, kanunen yetkili mahkemelerin yanı sıra Ankara

Mahkeme ve İcra Daireleri de yetkilidir.

İletişim

Powered by Bilgeweb