Yönetim Sistemleri Politikamız

Yönetim Sistemleri Politikamız

Misyon, vizyon ve hedeflerimize bağlı kalarak hizmetlerimizin kalitesini belirleyen en önemli unsur müşteri memnuniyeti ve sürekliliğidir. ECF Mühendislik olarak Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji Yönetim Sistemlerini ürün, hizmet ve faaliyetlerimizde etkin şekilde uygular, gözden geçirerek sürekli iyileştiririz.

  • Endüstriyel Elektrik Tasarım ve Taahhüt hizmetleri kapsamında Entegre Yönetim sistemi standartlarının (ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015) gerekliliklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
  • İş kazalarına, meslek hastalıklarına ve çevre kirliliğine neden olabilecek riskleri belirlemek ve risklerin oluşmasına karşı gerekli önlemleri alarak iş kazalarını, meslek hastalıklarını ve çevre kirliliğini önleyecek tedbirler almak,
  • Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevresel duyarlılığını artırmak ve desteklemek için eğitimler planlamak ve vermek,
  • Etkin kullanım, tasarruf ve geri kazanım çalışmalarını destekleyerek doğal kaynakların korunması,
  • Acil durumlar ve muhtemel risk ve fırsatların yönetimi, çevre boyutları ve enerji verimliliği ile ilgili uygulamaları, yönetimin liderliği ve çalışanların katılımı ile kontrol altında tutulması ve paydaşlarımızın duyarlılığının arttırılması,
  • Toplam kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için personel farkındalığının arttırılması,
  • Standart ve mevzuatlara uygun, sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
  • Tüm çalışanlarımızda ve işbirliği yaptığımız paydaşlarımızda; iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için eğitimlere önem verilmesi,
  • Çevre Koruma İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasa ve yönetmelikleri takip ederek yasal yükümlülüklerimize uyulması.

İletişim

Powered by Bilgeweb